Focus op South Sudan

Vanaf 2005 richt stichting African Mission zich primair op het ondersteunen van de Moru in South Sudan.

In 2005 hebben wij afscheid genomen van de projecten rondom Khartoum. Na verschillende bezoeken aan South Sudan hebben wij besloten projecten te ondersteunen in Lui Diocese. Wij hebben nauw contact met de bischop van Lui en starten met het ondersteunen van Lui Parish. Naast kerk- en schoolbouw sturen wij in de beginjaren enkele zeecontainers met hulpgoederen. Verder worden kleinschalige projecten opgezet om de Moru bevolking een hart onder de riem te steken.

Lees meer
Anbi Logo