Het Dam Project – Lui

In 2011-2012 is het Dam Project door de overheid opgezet, even ten zuiden van Lui. In de oorlog van 2013-2020 is veel hiervan helaas verwoest. Hoe staat het er nu voor?

Het begon zo veelbelovend. De overheid van South Sudan heeft een enorm waterbassin aangelegd voor de bevolking van Lui. Het is een ‘bad’ van zo’n 250 x 300 meter en 10 meter diep. Een enorm reservoir regenwater! Daarnaast hebben ze pijpleidingen gelegd naar verschillende waterpunten langs de grote weg, dwars door de plaats Lui. Bij elk waterpunt kun je het water tappen door simpel een van de kranen open te draaien. Voor Lui ongekende vooruitgang.

Nu, mei 2023, ligt het bassin er nog steeds goed bij. Door de regen van de afgelopen maanden is het tot de rand toe gevuld. Veel dieren zoals insecten en vogels vinden hier water om te drinken. Onder de bomen langs de dam worden heel wat wasjes ‘gedraaid’. De gewassen kleding hangt te drogen op de hekken, rondom de dam.

Toch is er helaas veel mis. De pijpleidingen die het water naar Lui moeten brengen zijn in de afgelopen oorlog meegenomen en ook de watertoren die de benodigde druk moet geven is helaas in de oorlog gesneuveld.

De mensen in Lui zijn helaas toch weer aangewezen op water van de traditionele waterpompen. Het is triest om te zien dat zo’n mooi project er nu zo bij staat. Bischop Stephen Dokolo zal binnenkort een bezoek brengen aan het ministerie van binnenlandse zaken om de situatie kenbaar te maken. Hij zal erop aandringen om het Dam Project uit 2011 nieuw leven in te blazen. Schoon drinkwater is van levensbelang en het bassin is er gelukkig nog en ook nog eens gevuld met heerlijk schoon water. We hopen dat de nood van de mensen hier gezien wordt en dat de regering van South Sudan zich zal inzetten om dit Dam Project een tweede kans te geven.

Lees meer
Anbi Logo