Putreparaties 2020

In 2019 hebben wij in totaal 10 putten gerepareerd (wij hebben het nu over put 11, 12, 13 en 14. Kosten per put liggen tussen € 1.200 en € 2.200. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan het aanleggen van een compleet nieuwe put. Afhankelijk van de te boren diepte komt een nieuwe put op een bedrag tussen € 9.000 – € 16.000. Wij werken samen met CAWASH; zij voeren de reparaties uit die nodig zijn om de put weer te laten functioneren. Daarnaast werken we samen met AID in Engeland. Zij ondersteunen de Trumpeters structureel. 

Lees ook
Anbi Logo