Trips naar Zuid Sudan

In de afgelopen jaren heeft Leida Kruidhof enkele malen kunnen afreizen naar Juba om daar het Trumpeter Community Health project te bezoeken. Zij zullen daar het project ondersteunen en daarbij het project Save Our Children verder voorbereiden. Belangrijk werk waarvoor wij uw steun vragen! Wil je meehelpen om deze reizen ook in de toekomst mogelijk te maken? 

Momenteel zij er overigens maar beperkt mogelijkheden om Zuid Sudan te bezoeken. We kunnen naar Juba maar buiten de stad is het nog te gevaarlijk. De burgeroorlog die in december 2013 begon is nog steeds niet beeindigd. Op 9 juli 2011 heeft Zuid Sudan zich afgescheiden van het land Sudan. De meeste werkbezoeken vonden plaats in de periode van 2005 – 2013. 

Anbi Logo