In de voetsporen van ds. Kenneth Fraser

Eerwaarde Fraser heeft de levens van de Moru op zijn kop gezet. Het christelijk geloof is via hem naar de Moru gekomen.

Vanaf 1995 is African Mission actief in Sudan. Rond de eeuwwisseling waren wij vooral actief in grote vluchtelingenkampen ten zuiden van de hoofdstad Khartoum. In de kampen Hai Baraka en Hai Yousef opereerden wij onder de namen SHS (Stichting Hulpverlening Sudan) en Ephraïm Mission. Vanaf 2005 hebben wij de focus verplaatst naar South Sudan en met name naar de regio Mundri County. In het plaatsje Lui werd een Jezus-film vertoond en bestuursleden van onze stichting waren daarbij aanwezig. Vanaf 2005 hebben wij Lui zo veel mogelijk ondersteuning geboden. We hebben zeecontainers goederen gebracht, de bouw van de Lui Parish Church ondersteund, meerdere waterputten geslagen en agriculturele projecten opgezet.

Waarom juist in Lui?

In Lui maakte wij kennis met de Moru. De Moru is een christelijk volk sinds de komst van Ds. Fraser. Kenneth Fraser en Eileen Fraser hebben het christelijk geloof naar de Moru gebracht en de Moru hebben het omarmd. De drie-sporen gedachte van ds. Fraser (kerk-school-ziekenhuis) is gemeengoed geworden in de cultuur van de Moru. Kerk, school en ziekenhuis; ze staan voor geest, brein en lichaam.

In de twintigste eeuw werd midden Afrika overspoeld met zendelingen uit Europa en Amerika. Vaak zijn ze gehoord maar ook vaak niet. Velen zijn teleurgesteld terug gegaan en er zijn er ook die zijn gemarteld of vermoord. Maar bij ds. Fraser is het heel anders gegaan. Hij en zijn vrouw worden tot op de dag van vandaag geëerd door de Moru. In 2021 is er in Lui een groot feest gegeven ter ere van 100 jaar christendom bij de Moru. Ook is een boek uitgebracht over de kerkgeschiedenis van de Episcopal Church in de ‘Greater Mudri’.

Wij, van African Mission, zijn geïnspireerd door het werk van ds. Fraser en zijn blij dat wij in zijn voetsporen onze projecten mogen opzetten samen met de Moru.

Lees meer
Anbi Logo