Trumpeters WASH project in Juba

Het WASH project in Juba is opgezet door AID England. African Mission heeft geparticipeerd in dit project.

Het is een zogenaamd ‘community based’ project. Dit houdt in dat alle ideeën vanuit de gemeenschap zelf moeten komen. Leida Kruidhof is als vrijwilliger vanuit African Mission meerdere malen op bezoek geweest om de mensen van de Trumpeters te ondersteunen met trainingen. Onze stichting heeft ruim twee jaar bijgedragen aan dit project. We hebben waterfilters uitgedeeld en andere kleinschalige initiatieven ondersteund.

Lees meer
Anbi Logo