Reparaties waterputten Juba

Er zijn inmiddels vijf waterputten gerepareerd en aan twee andere wordt momenteel gewerkt.

Voortgang

De begroting voor een grote reparatie, waarbij verroeste pijpen en andere onderdelen vervangen moesten worden werd geschat op ongeveer € 2.200 en voor een kleine reparatie € 1.500. Ons doel is om voor eind 2019 in totaal 10 waterputten in werking te krijgen. We zijn dus aardig op weg maar het doel is nog niet gehaald. Voor de reparatie van de laatste twee putten is nog ongeveer € 3.000 nodig.

Water management committee

Door voor elke gerepareerde put een ‘water management committee’ aan te stellen en te trainen zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor het goed blijven functioneren van de waterputten. De Trumpeters blijven het geheel op lokaal niveau monitoren en delen ook met enige regelmaat chloortabletten uit voor veilig drinkwater. Juist de betrokkenheid en inzet van de mensen zelf maakt dat De Trumpeters zichtbaar zijn in de stad. Inmiddels hebben duizenden mensen toegang tot schoon drinkwater dank zij dit project. Mooi om te zien hoe dit project tot een zegen is voor de bevolking van Juba.

Samenwerking met lokale ondernemingen

African Mission werkt samen met het lokale mensen en bedrijven. Zij hebben veel ervaring in het slaan en repareren van waterputten in South Sudan. 

Leefomstandigheden verbeterd

Er zijn belangrijke stappen gezet, de Trumpeters zijn meer zichtbaar geworden in hun eigen woonomgeving, waar leefomstandigheden enorm verbeterd kunnen worden door toch vrij eenvoudige acties als deze reparaties.

Lees meer
Anbi Logo