Levensverwachting in South Sudan

Van alle landen in de wereld is de levensverwachting in South Sudan zo ongeveer de laagste. Al jaren staat South Sudan in de top 5 als het gaat om de laagste levensverwachting.

De grootste oorzaken van deze lage levensverwachting (56 jaar) zijn conflicten op ethische basis, slechte voeding (nierproblemen), kindersterfte en armoede in het algemeen.

Ook als er geen gewapende conflicten zijn sterven mensen vaak vanwege warmte en benauwdheid, vochtigheid en droogte en door ongelukken in het verkeer. De vele sterfgevallen op jongere leeftijd heeft een enorme impact op de maatschappij. Mensen zijn getraumatiseerd door de vele sterfgevallen van naaste familieleden. Medische en psychische voorzieningen zijn er nauwelijks waardoor veel mensen in de problemen komen.

Kennisoverdracht

Kennisoverdacht van ouderen naar jongeren is een probleem en juist vanwege de matige educatieve voorzieningen is het voor jonge mensen lastig om zich goed te ontwikkelen.

Toekomstige levensverwachting

Helaas is de levensverwachting de laatste jaren niet verder toegenomen. Door de oorlog van 2013-2020 zijn de problemen weer groter geworden. Positief punt is dat de jonge generatie er graag de schouders onder wil zetten. Zij zijn trotse South Sudanesen die graag samen optrekken, een mooie toekomst tegemoet.

Lees meer
Anbi Logo