De Bijbel in het Moru

African Mission heeft een klein project in Lui ondersteund waar Bijbels zijn uitgedeeld aan de mensen van de christelijke gemeenschap.

De Moru-taal is bewaard gebleven door het gebruik van de taal in de kerk, met name de Episcopal Church of South Sudan (ECSS). In de loop der jaren zijn er een aantal edities van het gebedenboek (Buku Mätu Ro) en het hymneboek (Buku Loŋgo ro) verschenen.

Episcopal Church

De Bijbel in Moru is uitgegeven in 1951, toen het Nieuwe Testament en de psalmen ‘Taobaro To’di’ werden gepubliceerd. In 1953 verscheen een soort inleiding op de Bijbel; „Kito Lusi ro Luka be”; dit wordt voornamelijk gebruikt in Moru-scholen. De complete Moru-bijbel, ‘Baibolo Alokado’, die zowel het Oude als het Nieuwe Testament bevat, werd in 1999 uitgegeven door de Bible Society in Soedan.

In 1981 werd in Moru Kediro een verzameling lokale volksverhalen gepubliceerd in de vorm van twee boekjes, waarvan er één als pdf-bestand op internet beschikbaar is: Kitoŋwa Tauni’ba yi en Kitoŋwa ‘di Odo’ba yi.

Zo kan iedereen die Moru kan lezen kennis maken met de mooie verhalen die de Bijbel ons te bieden heeft. En, niet onbelangrijk, vertellen aan onze kinderen!

Lees meer
Anbi Logo